درختان کهن سال روستای بان سرو، راویان تاریخی در گذر زمان + گزارش
۱۷:۵۱
منبع: صدا و سیما
وجود درختان با ارزش و کمیاب سرو با عمری بالغ بر 3 هزار سال فرصت مناسبی در حوزه گردشگری طبیعی برای این روستا فراهم کرده است.