ضررورت اقدام فوری برای دریافت کارت ملی هوشمند + فیلم
۱۷:۵۱
منبع: صدا و سیما
مدیرکل ثبت احوال استان از گلستانی‌ها خواست؛ هرچه زودتر برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند.