ضرورت تدوین سیاست‌های توسعه استان
۱۷:۵۵
منبع: صدا و سیما
تدوین سیاست‌های توسعه دستگاه‌های اجرایی مطابق با برنامه ششم توسعه یک ضرورت است.