گذشت، سنتی حسنه در جامعه اسلامی + فیلم
۱۸:۰۶
منبع: صدا و سیما
کسانی هستند که با سرلوحه قرار دادن منش بزرگان دینی، تابلوی زیبایی از اتحاد وهمبستگی بین افراد را به نمایش می‌گذارند.