5 میلیون دانش آموز در کشور عضو بسیج
۱۸:۱۵
منبع: صدا و سیما
بیش از 5 میلیون نفر در سراسر کشور عضو سازمان بسیج دانش آموزی هستند.