منعکس کننده مشکلات مناطق مختلف ایلام + فیلم
۱۸:۱۵
منبع: صدا و سیما
برنامه پیام شمای امروز پیگیر مشکلات کانال روباز محله رزمندگان شهر ایلام شده است.