بسته خبرهای کوتاه بیست و سوم دی ماه
۱۸:۳۰
منبع: صدا و سیما