مردم روستای ابراهیم‌آباد پلدخترسالهاست با قاتل انگشتان خود زندگی می‌کنند+ تصویر
۱۸:۴۵
منبع: صدا و سیما
اهالی این روستا مجبورند برای عبور از رودخانه کشکان ازگرگراستفاده کنند.