ترویج صنایع دستی با طرح خانه ایرانی
۱۹:۰۲
منبع: صدا و سیما
رونق صنایع دستی و هنرهای سنتی در سال‌های اخیر و تولد کسب و کارهای نو، فرصت‌های شغلی متعددی را فراهم کرده است.