ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای با هدف اشتغال دانش آموختگان +گزارش
۱۹:۱۰
منبع: صدا و سیما
با هدف تولید و ایجاد اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی شهرک گلخانه‌ای در اراضی شهر بر زول ایجاد میشود.