طرح کسب و کار درجوار مساجد، راهی برای خوداشتغالی بانوان روستایی _ بیرجند
۱۹:۱۵
منبع: صدا و سیما