همسان سازی حقوق بازنشستگان با همکاری مجلس و دولت +گزارش
۱۹:۲۵
منبع: صدا و سیما
اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان نیازمند تامین منابع مالی است.