گزارشی از اتاق کنترل بحران نفتکش ایرانی
۱۹:۳۴
منبع: ایران آنلاین
علی ربیعی به عنوان نماینده ویژه روحانی پیگیر پرونده نفتکش آتش گرفته ایرانی و 30 خدمه مفقود شده آن است ربیعی امروز اولین گزارش خود را بعد حضور در اتاق کنترل بحران مخابره کرد