ایجاد اشتغال در گرو حمایت از سرمایه گذاران
۱۹:۳۶
منبع: صدا و سیما
استاندار فارس بر حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تاکید کرد.