آمریکا نمی‌تواند با این طرز رفتارش رهبر جهان غرب باشد
۱۹:۵۵
منبع: صدا و سیما
کارشناس انگلیسی تأکید کرد: آمریکا فقط یکجانبه اقدام می‌کند و دولت آمریکا نمی‌تواند با این طرز رفتارش رهبر جهان غرب باشد.