پایداری آلودگی هوای اصفهان + فیلم
۲۰:۰۶
منبع: صدا و سیما
جو پایدار، سبب خواهد شد که هوای اصفهان فردا همچنان آلوده بماند.