بسکتبال nba- دنور ناگتس 87-78 ممفیس گریزلیز (96/10/23)
۲۰:۱۴
منبع: طرفداری
دانلود (8.6mb) دسته‌بندی ویدیو: گزارش مسابقات ویدیو سایر ورزش‌ها بسکتبال دسته‌بندی: اختصاصی بخش‌های دیگر طرفداری بسکتبال بسکتبال جهانی nba کنفرانس شرق nba کنفرانس غرب