بسکتبال nba- نیواورلینز پلیکانز 119-113 پورتلند تریل بلیزرز (96/10/23)
۲۰:۱۴
منبع: طرفداری
دانلود (13.5mb) دسته‌بندی ویدیو: گزارش مسابقات ویدیو سایر ورزش‌ها بسکتبال دسته‌بندی: اختصاصی بخش‌های دیگر طرفداری بسکتبال بسکتبال جهانی nba کنفرانس شرق nba کنفرانس غرب