آمریکا نمی‌تواند رهبر جهان غرب باشد
۲۰:۱۵
منبع: صدا و سیما
کارشناس انگلیسی تأکید کرد: آمریکا فقط یکجانبه اقدام می‌کند و دولت آمریکا نمی‌تواند با این طرز رفتارش رهبر جهان غرب باشد.