درناهای مهاجر سر سفره مردم فارس نشستند + فیلم
۲۲:۵۵
منبع: صدا و سیما
دوستداران محیط زیست برای پرندگان مهاجرِ تالاب بختگان دانه ریختند.