حمایت از کارآفرینان و نوآوران؛ هدف اصلی تامین مالی جمعی
۲۳:۴۰
منبع: صدا و سیما
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف اصلی شیوه نوین تامین مالی جمعی، حمایت از کارآفرینان و نوآوران است.