ضربه به سر می‌تواند شخصیت ما را تغییر دهد
۰۳:۵۳
منبع: الف
تجربیات و تحقیقات نشان داده است که ضربه به جمجمه بر اثر تصادف یا عمل جراحی، می‌تواند بر تغییر شخصیت انسان تاثیر مثبت یا منفی بگذارد؛ بستگی به این دارد که ضربه به کدام بخش از سر وارد شده باشد. در این ویدئو با نمونه‌هایی از این مساله و دلایل آن بیشتر آشنا خواهید شد.