کشتی سانچی در میان دود و آتش (فیلم)
۱۲:۴۰
منبع: عصر ایران