گفت و گو با همسر یکی از خدمه کشتی سانچی، چند ساعت قبل از اعلام فوت دریانوردان نفتکش ایرانی (فیلم)
۱۳:۰۱
منبع: عصر ایران