تعویض دریچه آئورت قلب بدون جراحی باز در شیراز + فیلم
۱۸:۵۰
منبع: صدا و سیما
جراحی بسته کار گذاری دریچه آئورت قلب بدون جراحی باز در بیمارستان نیمه دولتی کوثر شیراز با موفقیت انجام شد.