مناظره صریح مدافعان و منتقدان برجام در برنامه ثریا/4 فیلم کوتاه
۱۳:۳۵
منبع: جهان
گفتگوی صریح مدافعان و منتقدان برجام در برنامه ثریا/با حضور مهدی رحمانیان (مدیر مسوول روزنامه شرق) و سید یاسر جبرائیلی.