گفتگو با وینفرد شفر بعد از بازی مقابل پدیده
۲۰:۴۷
منبع: برترینها