فیلم/پیام «مشایخی» از بیمارستان به مردم و اهالی سینما
۱۸:۵۰
منبع: مشرق
پیام «جمشید مشایخی» از بیمارستان به مردم و اهالی سینما در آستانه روز پایانی جشنواره فیلم فجر.