مناظره کریمی و ساکت در برنامه نود (قسمت اول)
۰۱:۰۳
منبع: برترینها