آری شاطری ما کمتر از عماد مغنیه نبود
۰۹:۲۹
منبع: جهان
کلیپ حزب الله لبنان بمناسبت شهادت شهید حسن شاطری (خوشنویس) .