برگزاری چهارمین دوره مسابقات کَندِرکشی و جهله کشی در بندرعباس
۱۲:۱۵
منبع: صدا و سیما
چهارمین دوره مسابقات کَندِرکشی و جهله کشی در در محله پشت شهر بندرعباس برگزار شد.