مجموعه خبری بخش 20 شبکه خاوران، 23 بهمن
۱۲:۳۰
منبع: صدا و سیما