امشب ورود موج اصلی بارش‌ها
۱۳:۳۵
منبع: صدا و سیما
بارش در مناطق شمال، شرق و مرکز چشم گیر خواهد بود.