نمایشگاه بانوان کارآفرین در شاهین دژ
۱۶:۰۱
منبع: صدا و سیما
نمایشگاه بانوان کارآفرین در شاهین دژ