دستور قاطع رئیس جمهوربه وزیر کار و استانداران
۱۷:۵۴
منبع: ایران آنلاین
روحانی: تمام اصناف کشور ازهمین امروز هرفردی را به عنوان آموزش بیاورند تاپایان سال 97 بیمه‌ای پرداخت نخواهند کرد.