مخالفت محافل سیاسی و مردمی استان صلاح الدین عراق با حضور نظامی آمریکا
۲۱:۳۰
منبع: صدا و سیما
ساکنان استان صلاح الدین عراق از حضور نظامیان آمریکایی در این استان و افزایش تعداد آنها ابراز نگرانی کردند.