حقوق کارگران متناسب با تورم نیست
۰۱:۲۵
منبع: شبکه خبر
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران: تورمی که جامعه کارگری لمس می‌کند با تورم اعلامی متفاوت است