فیلم/ پیکر سه شهید کشتی سانچی وارد ایران شد
۰۹:۰۷
منبع: شهدای ایران
پیکر 3 تن از شهدای سانچی وارد فرودگاه امام خمینی ره شدند.