گذری کوتاه بر خبرهای استان + فیلم
۱۲:۲۵
منبع: صدا و سیما
خبرهای کوتاه سایر نقاط استان مرکزی را اینجا مطالعه کنید.