فیلم/ خاموش کردن آتش از پشت دیوار!
۱۳:۳۶
منبع: انتخاب
به تازگی یک اسلحه آبپاش جالب عرضه شده که قابلیت نفوذ به دیوارها و موانع و خاموش کردن آتش را دارد و می‌تواند در ناوگان آتش‌نشانی مورد استفاده قرار بگیرد.