واکنش مانی حقیقی به سؤالات سیاسی درباره فیلمهای ایرانی+فیلم
۱۲:۳۲
منبع: ایلنا
مانی حقیقی معتقد است که فیلم ابزاری برای بیانیه و یا شعار سیاسی نیست.