انتقاد مهران مدیری از انتقال آب کارون (فیلم)
۱۳:۱۵
منبع: عصر ایران