فیلم: هیچ یک از دولت‌های بعد از انقلاب نمره قبولی نمی‌گیرند
۱۶:۳۵
منبع: فردا
موضوع کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را در سایت خبری_تحلیلی «فردا» دستمایه یک پرونده قرار داده‌ایم و قرار است در مصاحبه با شخصیت‌های صاحب نظر به بررسی این موضوع بپردازیم. در اولین مصاحبه این پرونده، به سراغ دکتر منوچهر محمدی استاد دانشگاه و از اساتید شناخته شده علوم سیاسی و همچنین از مبارزین زمان انقلاب رفته‌ایم تا این موضوع را با ایشان به بحث بگذاریم.