تسلیت رشیدپور به مردم ترکیه به زبان ترکی استانبولی (فیلم)
۰۹:۳۱
منبع: عصر ایران