توضیحات مدیرکل دفتر شهردار درباره استعفای نجفی، شایعه سرطان و رایزنی‌های جهانگیری (فیلم)
۱۲:۱۰
منبع: عصر ایران