جشن چهارشنبه سوری در خیابان پاسداران تهران (فیلم)
۱۲:۲۱
منبع: عصر ایران