کشف محموله مواد منفجره
۱۸:۴۰
منبع: صدا و سیما
سربازان گمنام امام زمان (عج) محموله بزرگ مواد منفجره را که قرار بود با پوشش مواد مخدر از مرزهای جنوب شرقی به کشور وارد شود، کشف و ضبط کردند