ارتش در شاهرود آماده نمایش اقتدار … + فیلم
۱۷:۱۰
منبع: صدا و سیما
تکاوران تیپ متحرک هجومی 158 شهید کشاورزیان شاهرود آماده برگزاری رژه روز ارتش هستند.