میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار
۲۲:۴۰
منبع: صدا و سیما
فردا سوم شعبان، میلاد سومین شمس ولایت، مظهر عزت و شرف، حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار است.