تجمع اعتراضی جمعی از مردم مشهد به هنجار شکنی در برج سلمان
۱۲:۰۵
منبع: صدا و سیما